DISCLAIMER, ZEILSCHIP   KOH-I-NOOR

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen
gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de
programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze
rechten berusten bij F & T Charters Koh-ï-Noor. Zonder
schriftelijke voorafgaande toestemming van F & T Charters
Koh-ï-Noor is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan
te kopiëren.
Aansprakelijkheid
Ondanks de
voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling
van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan F & T Charters
Koh-ï-Noor niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende
actualiteit van de gegevens. F & T Charters Koh-ï-Noor aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of
ter beschikking gestelde programmatuur.
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen
naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van
de gebruiker. F & T Charters Koh-ï-Noor geeft dan ook geen garantie
voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en
aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van
of voor de informatie op deze websites.

Privacy statement


F & T Charters Koh-ï-Noor is ervan overtuigd dat de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de
bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar
activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan
ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. F
& T Charters Koh-ï-Noor houdt zich dan ook in alle gevallen aan de
eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt,
verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt F & T
Charters Koh-ï-Noor uw gegevens vast.
F & T Charters
Koh-ï-Noor gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende
overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van
(nieuwe) producten en diensten van F & T Charters Koh-ï-Noor, van
haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de
hoogte te houden. Hierbij tracht F & T Charters Koh-ï-Noor rekening
te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie
over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden
bij F & T Charters Koh-ï-Noor (adres + woonplaats). Dan laten wij
uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag
Op de websites van F & T Charters Koh-ï-Noor worden algemene
bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden,
zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting
van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden
gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze
wijze kan F & T Charters Koh-ï-Noor haar dienstverlening aan u
verder optimaliseren.Internetsites van derden                                                                                    Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden
die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

F& T Charters Koh-ï-Noor behoudt zich het recht voor om wijzigingen                                           aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om                                            dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze                                        wijzigingen op de hoogte bent.